Wydarzenie cykliczne

Spotkania Koła Emerytów - Osiedle Granica

50
Zarząd Osiedla Granica zaprasza mieszkańców osiedla Granica na spotkania Koła Emerytów
(czwartki, godz. 16:00).

Spotkania odbywają się w każdy czwartek, o godz. 16:00.

Miejsce:

  • Miejsce: świetlica Granica, ul Czeremchy 1.

Zajęcia finansowane z funduszu Osiedla Granica.

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także