Wydarzenie cykliczne

Spotkania Koła Emerytów - sołectwo Komorów

30
Radna, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Komorów zapraszają mieszkańców sołectwa Komorów na spotkania Koła Emerytów (czwartki, godz. 17:30).

Spotkania odbywają się w każdy czwartek, o godz. 17:30. 

Miejsce: 

  • "Kaliszowy Gaik", Komorów, ul. Kaliszany 18.

Zajęcia finansowane są z funduszu sołeckiego sołectwa Komorów.

 

grafika prezentująca zaproszenie

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Sołectwo Komorów

Zobacz także