Wydarzenie cykliczne

Zajęcia "Joga dla kręgosłupa" - Granica

23
Zarząd Osiedla Granica zaprasza na zajęcia "Joga dla Kręgosłupa"
(wtorki, godz. 18:30).

Miejsce: świetlica Granica, ul Czeremchy 1.

Zapisy pod numerem tel. 504 223 073

Zajęcia finansowane z funduszu Osiedla Granica.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także