Wydarzenie cykliczne

Zajęcia plastyczne - osiedle Granica

27
Zarząd Osiedla Granica zaprasza na cykliczne zajęcia plastyczne.
(wtorek, godz. 16.30).

Miejsce: świetlica w Granicy, ul. Czeremchy 1

Zajęcia będą prowadzone we wtorki, godz. 16.30-18.00

Zapisy: SMS 504 223 073 

Zajęcia finansowane z funduszu Osiedla Granica.

Grafika prezentuje treść komunikatu

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także