Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Latino solo - Michałowice i Michałowice - Wieś

56
Sołtys , Radna Michałowic- wsi oraz Zarząd Osiedla Michałowice zapraszają mieszkańców na cykliczne zajęcia - "Latino Solo".
(start, środa, 18 stycznia, godz. 19.45).

Miejsce:

SP Michałowice; ul. Szkolna 15 /górny korytarz/.

Zmiana obuwia obowiązkowa.

Zajęcia są finansowane z funduszu Michałowic Wsi.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także