Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Pilates - sołectwo Pęcice Małe

36
Sołtys i Rada Sołecka Pęcic Małych zapraszają mieszkańców ma zajęcia "Pilates".
(start, środa, 11 stycznia, godz. 18.00).

Zajęcia odbywać się będą:

  • środy - godz. 18.00;
  • czwartki - godz. 10.15.

Miejsce: ul. Brzozowa 18, Pęcice Małe.

Zajęcia finansowane są z funduszu sołeckiego Pęcic Małych.

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także