Wydarzenie cykliczne

Pilates - sołectwo Suchy Las

26
Sołtys i Rada Sołecka Suchego Lasu zapraszają mieszkańców na zajęcia "Pilates".
(start, środa, 11 stycznia, godz. 19.30).

Zajęcia będą odbywać się będą w każdą środę.

Miejsce: Świetlica, ul. Księdza Michała Woźniaka 6, Suchy Las.

Zajęcia finansowane są z funduszu sołeckiego Suchego Lasu.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także