Archiwalny
Data wydarzenia: 20.05.2023 10:00

"Alicja w krainie dobrych manier" - teatrzyk dla dzieci

81
Sołtysi i Rady Sołeckie Nowej Wsi, sołectwa Komorów, Opacz-Kolonii zapraszają dzieci na teatrzyk "Alicja w krainie dobrych manier" (sobota, 20 maja)

Teatrzyk odbędzie się w:

  • sołectwie Komorów, ul. Kaliszany 18 - godz. 10:00;
  • Nowej Wsi, ul. Główna 52b - godz. 11:30;
  • Opaczy-Kolonii, ul. Ryżowa 90 - godz. 13:00.

Spektakl sfinansowany z funduszy sołeckich. 

grafika prezentująca treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także