Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Ćwiczenia dla dzieci w formie zabawy - Michałowice Osiedle i Michałowice Wieś

43
Zarząd Osiedla Michałowice i Sołtys
Michałowic Wsi zapraszają dzieci na zajęcia cykliczne pn.:
Ćwiczenia dla dzieci w formie zabawy od 5 roku życia (środa w godz. 17.00-18.00)

Miejsce: Szkoła podstawowa w Michałowicach, ul. Szkolna 15, korytarz B

 

Wydarzenie finansowane z funduszu soleckiego Michałowic Wsi i Michałowic Osiedla.Grafika obrazująca zaproszenie na spotkania.


Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją gminy.


Spotkania organizowane zgodnie zasadami bezpieczeństwa związanymi z covid-19.

 

Opublikowany przez: Maria Bielecka

Zobacz także