Archiwalny
Data wydarzenia: 27.04.2024 15:00

Laboratorium juniora - sołectwo Opacz-Kolonia

38
Radna, Sołtys i Rada Sołecka Opaczy-Kolonii zapraszają na zajęcia dla dzieci "Laboratorium juniora"
(sobota, 27 kwietnia, godz. 15.00).

Temat zajęć - fale, poznamy doskonale.

Obowiązują zapisy. Tel. 502-844-294.

Zajęcia finansowane są z funduszu sołeckiego Opaczy-Kolonii.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także