Archiwalny
Data wydarzenia: 20.11.2021 12:00

Laboratorium juniora w Regułach

14
Sołtys Sołectwa Reguły wraz z Radą Sołecką i Radną zapraszają dzieci na Laboratorium juniora. Temat najbliższych zajęć: "Zęby dobrze myjemy i wszystko o nich wiemy" (20 listopada godz. 12.00).

Reguły, świetlica, ul. Wiejska 13.

 

Zajęcia realizowane z budżetu sołeckiego Reguł na rok 2021.

 

Laboratorium juniora w Regułach

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Zajęcia organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka

Zobacz także