Archiwalny
Data wydarzenia: 11.12.2022 15:00

"Mikołaj po Warszawsku" Mikołajki dla dzieci Osiedle Granica.

101
Zarząd Osiedla Granica zaprasza dzieci z Granicy na Mikołajki.
(11 grudnia, godz. 15.00).

Miejsce:

Granicka Zatoka Kultury, świetlica, ul. Czeremchy 1, Granica.

Wydarzenie finansowane z funduszu Osiedla Granica.

Zapisy SMS pod numerem 504 223 073.

Grafika prezentująca treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także