Archiwalny
Data wydarzenia: 03.12.2022 15:30

Mikołajki w sołectwie Pęcice Małe

51
Sołtys i Rada Sołecka Pęcic Małych zapraszają dzieci na "Mikołajki " (03 grudnia, godz. 15.30).

W programie:

  • gry i animacje dla dzieci;
  • spotkanie z Mikołajem;
  • słodki poczęstunek.

Miejsce:

ul. Brzozowa 18, Pęcice Małe.

Wydarzenie finansowane z funduszu sołeckiego Pęcic Małych.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także