Archiwalny
Data wydarzenia: 31.03.2023 17:30

"Pisanki" warsztaty dla dzieci - Sołectwo Komorów

35
Radna, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Komorów zapraszają dzieci z sołectwa Komorów na warsztaty wielkanocne "Pisanki".
(piątek, 31 marca, godz. 17.30)

Miejsce:

"Kaliszowy Gaik", Komorów, ul. Kaliszany 18.

Obowiązują zapisy! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy pod numerem tel. 664-123-476.

Zajęcia finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Komorów.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także