Archiwalny
Data wydarzenia: 09.12.2022 17:00

Podchody z Mikołajem - Osiedle Michałowice

85
Zarząd Osiedla Michałowice, Sołtys i Radna Michałowic wsi zapraszają na "Podchody z Mikołajem"
(09 grudnia, godz. 17.00)

W programie:

  • podchody z Mikołajem;
  • słodki poczęstunek;
  • gorąca czekolada.

Miejsce:

Skaterpark, Michałowice.

Wydarzenie jest finansowane z funduszu osiedla Michałowice i sołectwa Michałowice.

Grafika prezentuje treść komunikatu. 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także