Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Rysunek - Michałowice Osiedle i Michałowice Wieś

44
Zarząd Osiedla Michałowice i Sołtys
Michałowic Wsi zapraszają dzieci na zajęcia cykliczne pn.:
Rysunek (środa. I grupa w godz. 15.00-16.00, II grupa 16.00-17.00)

Miejsce: ul. Raszyńska 34, Michałowice

 

Wydarzenie finansowane z funduszu soleckiego Michałowic Wsi i Michałowic Osiedla.Grafika obrazująca zaproszenie na spotkania.


Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją gminy.


Spotkania organizowane zgodnie zasadami bezpieczeństwa związanymi z covid-19.

 

Opublikowany przez: Maria Bielecka

Zobacz także