Archiwalny
Data wydarzenia: 08.12.2023 17:00

Świąteczne warsztaty kulinarne - Sołectwo Komorów

22
Radna, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Komorów zapraszają na świąteczne warsztaty kulinarne "Pieczenie pierników"
(piątek, 8 grudnia, godz. 17.00).

Zapisy u sołtysa: tel. 664-123-476

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce warsztatów:

  • "Kaliszowy Gaik", Komorów, ul. Kaliszany 18.

Warsztaty finansowane są z funduszu sołeckiego sołectwa Komorów.

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także