Archiwalny
Data wydarzenia: 23.10.2021 11:00

Teatrzyk dla dzieci

124
Sołtysi i Rady Sołeckie Nowej Wsi, Opaczy-Kolonii, Sołectwa Komorów i Pęcic Małych zapraszają najmłodszych mieszkańców na spektakl pt. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków (23 października)

Miejsca i godziny:

  • Nowa Wieś, ul. Główna 52B. Spektakl godz. 11.00
  • Opacz-Kolonia, ul. Ryżowa 90. Spektakl godz. 12.30
  • Komorów, ul. Kaliszany 18. Spektakl godz. 14.15
  • Pęcice Małe, ul. Brzozowa 18. Spektakl godz. 15.30

 

Spektakl finansowany z funduszy sołeckich Nowej Wsi, Opaczy-Kolonii, Sołectwa Komorów i Pęcic Małych.

grafika obrazujaca spektakl

 

Spektakl może być dokumentowany w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowany na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice, jednostek pomocniczych oraz może być przekazywany mediom. Biorąc udział w spektaklu uczestnik/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Wydarzenie organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także