Archiwalny
Data wydarzenia: 13.04.2024 10:00

Teatrzyk dla dzieci "Motylek Emilek"

65
Sołtysi i Rady Sołeckie Nowej Wsi, Opaczy-Kolonii, Sołectwa Komorów oraz Pęcic Małych zapraszają na spektakl dla dzieci "Motylek Emilek"
(sobota, 13 kwietnia, godz. 10.00; 11.30; 13.00; 14.30).

Miejsce:

Komorów, ul. Kaliszany 18

  •   godz. 10.00;

Nowa Wieś, ul. Główna 52B

  •  godz. 11.30;

Opacz-Kolonia, ul. Ryżowa 90

  •  godz. 13.00;

Pęcice Małe, ul. Brzozowa 18

  • godz. 14.30.

Wydarzenie finansowane jest z funduszy sołeckich.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także