Archiwalny
Data wydarzenia: 18.05.2024 10:00

Teatrzyk dla dzieci "Śpiąca królewna"

57
Sołtysi i Rady Sołeckie Nowej Wsi, Opaczy-Kolonii oraz Sołectwa Komorów zapraszają na spektakl dla dzieci "Śpiąca królewna"
(sobota, 18 maja, godz. 10.00; 11.30; 13.00).

Miejsce:

Komorów, ul. Kaliszany 18

  •   godz. 10.00;

Nowa Wieś, ul. Główna 52B

  •  godz. 11.30;

Opacz-Kolonia, ul. Ryżowa 90

  •  godz. 13.00;

Wydarzenie finansowane jest z funduszy sołeckich.

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także