Archiwalny
Data wydarzenia: 10.12.2022 10:00

Teatrzyk dla dzieci "Szopka Krakowska".

99
Sołtysi i Rady Sołeckie Nowej Wsi, Sołectwa Komorów, Opaczy-Kolonii, Pęcic Małych zapraszają dzieci na teatrzyk "Szopka Krakowska"
(10 grudnia).

 

Teatrzyk odbędzie się w:

  • sołectwie Komorów, ul. Kaliszany 18 - godz. 10:00;
  • Nowej Wsi, ul. Główna 52b - godz. 11:30;
  • Opaczy-Kolonii, ul. Ryżowa 90 - godz. 13:00;
  • Pęcicach Małych, ul. Brzozowa 18 - godz.14:30.

Spektakl sfinansowany z funduszy soleckich.

 Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także