Archiwalny
Data wydarzenia: 11.12.2022 13:00

Teatrzyk i Mikołajki w Sołectwie Komorów.

131
Radna, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Komorów zapraszają dzieci w wieku 3-12 lat na Teatrzyk i Mikołajki.
(11 grudnia, godz. 13.00).

Miejsce:

"Kaliszowy Gaik" - Komorów, ul. Kaliszany 18.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy u sołtysa -  664 123 476.  

Wydarzenie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Komorów.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także