Archiwalny
Data wydarzenia: 27.11.2021 10:00

Warsztaty edukacyjne symbole narodowe w Michałowicach

24
Zarząd Osiedla Michałowice i Sołtys Michałowic-Wsi zapraszają dzieci do udziału w warsztatach edukacyjnych. W ramach nauki przez zabawę uczestnicy będą malować symbole narodowe na lnianych torbach (27 listopada godz. 10.00 i 11.00).

Michałowice, ul. Raszyńska 34.

 

Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach:

  • I grupa - godz. 10.00
  • II grupa - godz. 11.00

Na warsztaty obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem:

600-597-828

Warsztaty finansowane z funduszu sołeckiego Michałowic-Wsi.

 

Warsztaty symbole narodowe w Michałowicach

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Wydarzenie organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka

Zobacz także