Archiwalny
Data wydarzenia: 21.01.2022 17:00

Warsztaty kulinarne dla dzieci

31
Sołtysi, Rady Sołeckie Nowej Wsi, Opaczy-Kolonii oraz Zarząd Osiedla Michałowice zapraszają dzieci do udziału w warsztatach kulinarnych (21 stycznia godz. 17.00, 22 stycznia godz. 10.00, 12.00 oraz 23 stycznia godz. 11.45).

Opacz-Kolonia, ul. Ryżowa 90:

  • 21 stycznia (piątek) godz. 17.00. Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem: 502-844-294

Osiedle Michałowice, ul. Raszyńska 34:

  • 22 stycznia (sobota) godz. 10.00 - grupa I. Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem: 600-597-828
  • 22 stycznia (sobota) godz. 12.00 - grupa II. Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem: 600-597-828

Nowa Wieś, ul. Główna 52B:

  • 23 stycznia (niedziela) godz. 11.45. Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem: 603-309-862

Warsztaty kulinarne finansowane są z funduszy sołeckich i osiedla.

grafika prezentujaca zaproszenie

 

Administratorem danych osobowych uczestników warsztatów jest Urząd Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu organizacji przedsięwzięcia, w tym dokonywania zapisów. Będą one przetwarzane jedynie przez czas niezbędny do realizacji zajęć. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich przekazania nie jest możliwe uczestnictwo w zajęciach. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Warsztaty organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także