Archiwalny
Data wydarzenia: 04.02.2023 16:00

Warsztaty plastyczne dla dzieci - Sołectwo Opacz-Kolonia

41
Radna, Sołtys, Rada Sołecka zapraszają dzieci z Opaczy-Kolonii.
(sobota, 4 lutego, godz. 16.00 - 17.00)

Miejsce:

  • Świetlica, ul. Ryżowa 90, Opacz-Kolonia

Obowiązują zapisy tel. 502-844-294.

Zajęcia finansowane są z funduszu sołeckiego Opaczy-Kolonii.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także