Archiwalny
Data wydarzenia: 01.12.2023 17:00

Warsztaty Świąteczne dla dzieci - Michałowice-Wieś

27
Radna i Sołtys Michałowic-Wsi zapraszają dzieci na "Warsztaty Świąteczne"
(start, 1 grudnia, godz. 17.00).

Warsztaty odbędą się:

  • 1 grudnia, godz. 17.00; 
  • 2 grudnia, godz. 11.00, 13.00 i 15.00;
  • 4 grudnia, godz. 18.00.

Zapisy: Tel. 600-058-085.

Miejsce:

ul. Raszyńska 34, Michałowice.

Wydarzenie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Michałowice-Wieś.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także