Archiwalny
Data wydarzenia: 02.12.2022 16:30

Warsztaty Świąteczne dla dzieci Osiedle Michałowice.

46
Zarząd Osiedla Michałowice zaprasza dzieci na Warsztaty Świąteczne.
(2 grudnia, godz. 16.30).

Miejsce:

ul. Raszyńska 34; Michałowice.

Warsztaty finansowane są z funduszu Osiedla Michałowice.

Zapisy SMS pod numerem 600 597 828.

Grafika prezentująca treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także