Archiwalny
Data wydarzenia: 05.11.2022 17:00

Warsztaty Świąteczne sołectwo Michałowice.

13
Radna i Sołtys sołectwa Michałowice zapraszają dzieci w wieku szkolnym na "Warsztaty Świąteczne"
(05 grudnia, godz. 17.00)

Warsztaty odbędą się w Michałowicach, ul. Raszyńska 34.

Zapisy tel: 600-058-085.

Warsztaty finansowane  z funduszu sołectwa Michałowice.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także