Archiwalny
Data wydarzenia: 15.06.2024 15:00

Warsztaty twórcze dla dzieci

23
Radna, Sołtys, Rada Sołecka zapraszają dzieci z Opaczy -Kolonii na warsztaty twórcze dla dzieci
(sobota, 15 czerwca, godz. 15:00).

Obowiązują zapisy! Tel. 502-844-294.

Miejsce:

Świetlica, ul. Ryżowa 90; Opacz-Kolonia.

Zajęcia finansowane są z funduszu sołeckiego Opaczy-Kolonii.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także