Archiwalny
Data wydarzenia: 09.03.2024 15:00

Warsztaty twórcze dla dzieci - Opacz-Kolonia

26
Radna, Sołtys, Rada Sołecka zapraszają dzieci z Opaczy-Kolonii na warsztaty twórcze
(sobota, 9 marca, godz. 15.00).

Obowiązują zapisy! Tel. 502-844-294.

Miejsce:

Świetlica, ul. Ryżowa 90; Opacz-Kolonia.

Wydarzenie finansowane jest z funduszu Sołeckiego Opaczy-Kolonii.

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także