Archiwalny
Data wydarzenia: 11.03.2023 15:00

Warsztaty twórcze dla dzieci - Opacz-Kolonia

68
Radna, Sołtys i Rada Sołecka zapraszają dzieci z Opaczy-Kolonii na "Warsztaty twórcze".
(sobota, 11 marca, godz. 15.00).

Obowiązują zapisy - Tel. 502-844-294

Miejsce:

  • Świetlica, ul. Ryżowa 90, Opacz-Kolonia.

Zajęcia finansowane z funduszu sołeckiego Opaczy-Kolonii.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także