Archiwalny
Data wydarzenia: 24.02.2024 15:00

Warsztaty twórcze dla dzieci - sołectwo Opacz-Kolonia

42
Radna, Sołtys i Rada Sołecka Opaczy-Kolonii zapraszają dzieci na warsztaty twórcze
(sobota, 24 lutego, godz. 15.00).

Obowiązują zapisy. Tel. 502-844-294.

Zajęcia finansowane są z funduszu sołeckiego Opaczy-Kolonii.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także