Archiwalny
Data wydarzenia: 22.03.2024 15:30

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci - Osiedle Michałowice

14
Zarząd Osiedla Michałowice zaprasza dzieci na warsztaty Wielkanocne
(piątek, 22 marca, godz. 15.30 i 17.00).

Warsztaty będą się odbywać w dwóch grupach:

  • I grupa godz. 15.30;
  • II grupa godz. 17.00.

Obowiązują zapisy! Tel. 600-597-828.

Liczba miejsc ograniczona

Miejsce:

ul. Raszyńska 34.

Warsztaty finansowane są z funduszu Michałowic Osiedla.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także