Archiwalny
Data wydarzenia: 19.11.2022 10:00

"Złota kaczka" - teatrzyk dla dzieci

103
Sołtysi i Rady Sołeckie Nowej Wsi, sołectwa Komorów, Opacz-Kolonii, Pęcic Małych zapraszają dzieci na teatrzyk "Złota kaczka" (19 listopada).

Teatrzyk odbędzie się w:

  • sołectwie Komorów, ul. Kaliszany 18 - godz. 10:00;
  • Nowej Wsi, ul. Główna 52b - godz. 11:30;
  • Opaczy-Kolonii, ul. Ryżowa 90 - godz. 13:00;
  • Pęcicach Małych, ul. Brzozowa 18 - godz.14:30.

Spektakl sfinansowany z funduszy soleckich. 

grafika prezentująca treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także