Archiwalny
Data wydarzenia: 28.10.2023 17:00

Biesiada sąsiedzka przy ognisku - Suchy Las

31
Sołtys i Rada Sołecka zaprasza mieszkańców Suchego Lasu na biesiadę sąsiedzką przy ognisku
(sobota, 28 października, godz. 17.00).

Miejsce:

  • Świetlica w Suchym Lesie, ul. Księdza Woźniaka 6.

Wydarzenie finansowane z funduszu sołeckiego Suchego Lasu.

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także