Archiwalny
Data wydarzenia: 05.02.2024 18:00

Dyskusja publiczna projektu MPZP obszaru "Aleja Kasztanowa - część D" Pęcice i Komorów

31
Wójt gminy Michałowice zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu MPZP obszaru "Aleja Kasztanowa - część D" Pęcice i Komorów
(poniedziałek, 5 lutego, godz. 18.00).

 
  • DYSKUSJA PUBLICZNA odbędzie się  5 lutego  (poniedziałek)  o godz. 18.00 w sali multimedialnej /parter/

Harmonogram konsultacji dotyczących obszaru "Aleja Kasztanowa" - część D, Pęcice i Komorów:

  • WYŁOŻENIE PROJKETU -    z projektem MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w okresie  do 16 lutego 2024 r. w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w Punkcie Informacyjnym na parterze (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w godzinach od poniedziałku do czwartku 9.00-15.30, w piątki w godzinach 9.00-13.30 oraz na stronie internetowej gminy Michałowice - link
  • UWAGI DO PROJEKTU MPZP - należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Michałowice  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2024 r.  (z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy). Uwagi do projektu można składać: w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze); pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; w formie ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat|michalowice.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(21, 112, 182); text-decoration-line: none; border-bottom: 1px dotted rgb(35, 31, 32); font-size: 15px;"|sekretariat|michalowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP. 

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Zawiadomienie Wójt Gminy o konsultacjach

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także