Archiwalny
Data wydarzenia: 21.01.2023 16:00

Dzień Babci i Dziadka - Michałowice

59
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprasza członków koła na uroczyste spotkanie z okazji "Dnia Babci i Dziadka".
(sobota, 21 stycznia, godz. 16.00).

Miejsce:

Michałowice, ul. Raszyńska 34, II piętro.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także