Archiwalny
Data wydarzenia: 10.10.2023 14:00

Dzień otwarty Inżynierów Budownictwa w gminie Michałowice

86
Zapraszamy na Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa, podczas którego eksperci będą doradzać i odpowiadać na pytania inwestorów, właścicieli i użytkowników obiektów, jak przejść przez proces inwestycyjny związany z budową czy remontem domu.

Ogólnopolska akcja prowadzona jest przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (PIIB) we współpracy z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (MOIIB). Punkt konsultacyjny zostanie zorganizowany w Urzędzie Gminy Michałowice, w sali konferencyjnej II piętro (pokój 220) - 10 października (wtorek), w godz. 14:00-18:00. 

Średnio budowa domu jednorodzinnego trwa ponad 48 miesięcy. Aby ją zrealizować, na początkowym etapie inwestycji właściciele  zmuszeni są do załatwiania licznych formalności oraz podejmowania decyzji, które będą mieć wpływ na kolejne lata korzystania z domu, komfortu życia w nim. Jest to bardzo istotny moment w całym procesie. Dlatego podczas Dnia Otwartego i indywidualnych spotkań z ekspertami z MOIIB będzie można uzyskać informacje i porady dotyczące m.in.:  zakupu działki, procedur związanych z budową domu, wyboru kierownika budowy, materiałów i technologii, jakie zostaną wykorzystane itp. Na spotkanie mogą również przyjść właściciele nieruchomości, które wymagają modernizacji, przebudowy lub generalnego remontu. 

Serdecznie  zapraszamy. 

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także