Archiwalny
Data wydarzenia: 19.10.2022 16:00

Dzień Seniora w Kole Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Michałowic

144
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 2 w Michałowicach zaprasza członków Koła na "Dzień Seniora" (19 października, godz. 16:00).

Miejsce:

  • Michałowice, ul. Raszyńska 34 (II piętro).

grafika prezentująca treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także