Archiwalny
Data wydarzenia: 17.12.2022 14:00

Dzień Wolontariusza Gmina Michałowice

95
Wójt Gminy Michałowice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają Wolontariuszy i Społeczników do wspólnego świętowania (sobota, 17 grudnia, godz. 14.00).

Rok 2022 był szczególny z racji wybuchu wojny na Ukrainie oraz trwającej pandemii. Wielu mieszkańców naszej Gminy spontanicznie przystąpiło do różnych oddolnych działań wolontarystycznych, niosąc pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Równolegle cały czas odbywało się wiele innych ważnych projektów i inicjatyw.

Prosimy gorąco o przekazanie tej informacji wszystkim osobom, które były zaangażowane w działania na rzecz osób potrzebujących.
Zależy nam, by nikogo nie pominąć i każdy, kto czuje się wolontariuszem był zaproszony i mógł wspólnie z nami celebrować święto wolontariatu. 

 

W programie:

  • Koncert jazzowy, duet Mieczysław Grubiak - saksofon oraz Waldemar Orłowski - gitara - godz. - 14:00;
  • Wysęp uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej Michałowice - godz. 15:00;
  • Teatr "Sztuka Ciała", przedstawienie w wykonaniu finalistów programu "Mam talent" - godz. - 15.45.

Miejsce:

Urząd Gminy Michałowice w Regułach, al. Powstańców Warszawy1 /sala multimedialna/.

Wydarzenie realizowane jest w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025.

Grafika zawiera treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także