Archiwalny
Data wydarzenia: 30.12.2023 17:00

Koncert kolęd Sołectwo Pęcice Małe

52
Sołtys i Rada Sołecka Pęcic Małych zapraszają mieszkańców na koncert kolęd w wykonaniu Łódzkiego Teatru Piosenki
(sobota, 30 grudnia, godz. 17.00).

Miejsce:

Świetlica, Pęcice Małe, ul. Brzozowa 18.

Wydarzenie finansowane jest z funduszu sołeckiego Sołectwa Pęcice Małe.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także