Archiwalny
Data wydarzenia: 26.02.2023 17:00

Kuchnia Turecka - Michałowice-Wieś

20
Sołtys i Radna Michałowic-Wsi zapraszają mieszkańców sołectwa na warsztaty kuchni tureckiej (26 lutego, godz. 17:00). Obowiązują zapisy!

Zapisy pod numerem telefonu: 600 058 085.

Warsztaty finansowane z funduszu sołeckiego Michałowic-Wsi.

grafika prezentująca treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także