Archiwalny
Data wydarzenia: 26.03.2023 17:00

Kuchnia Turecka - Michałowice-Wieś

19
Sołtys i Radna Michałowic-Wsi zapraszają mieszkańców sołectwa na warsztaty kuchni tureckiej
(niedziela, 26 marca, godz. 17:00).
Obowiązują zapisy!

Miejsce:

  • ul. Raszyńska 34, Michałowice.

Zapisy pod numerem telefonu: 600 058 085. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty finansowane z funduszu sołeckiego Michałowic-Wsi.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także