Archiwalny
Data wydarzenia: 10.12.2022 18:00

Lampiony ze słoików - Warsztaty w Nowej Wsi.

41
Radni, Sołtys i Rada Sołecka Nowej Wsi zapraszają na rodzinne warsztaty świąteczne "Lampiony ze słoików".
(sobota 10 grudnia, godz. 18.00).

Wszyscy uczestnicy proszeni są o przyniesienie niskiego szerokiego słoika.

Miejsce:

Świetlica w Nowej Wsi, ul. Główna 52B.

Obowiązują zapisy:

Tel: 603-309-862

Warsztaty finansowane są z funduszu sołeckiego Nowej Wsi.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta
Podobne tematy: Sołectwo Nowa Wieś

Zobacz także