Archiwalny
Data wydarzenia: 18.06.2023 19:00

Letnie Inspiracje - Pozytywnie Nastrojone

33
Pozytywnie Nastrojone zespół wokalny założony przez KGW w Pęcicach " O rety, kobiety!" zaprasza na występ wokalny podsumowujący kolejne półrocze swojej działalności.
(niedziela, 18 czerwca, godz. 19.00)

Miejsce:

  • Świetlica w Regułach, ul. Wiejska 13.

Działalność dofinansowana z budżetu Gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także