Archiwalny
Data wydarzenia: 13.12.2023 11:00

Michałowicki Uniwersytet Otwarty Wszelkiego Wieku - ChatGPT w praktyce

57
Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro" zaprasza na kolejne spotkanie w ramach Michałowickiego Uniwersytetu Otwartego Wszelkiego Wieku
(środa, 13 grudnia, godz. 11:00).

Jak bezpiecznie używać sztucznej inteligencji i innych technologii?

Spotkanie poprowadzi Maciej Sopyło - trener edukacji medialnej i cyfrowej.

Miejsce:

Sala multimedialna, Urząd Gminy Michałowice, Al. Powstańców Warszawy 1, Reguły.

Wydarzenie dofinansowane z budżetu gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także