Archiwalny
Data wydarzenia: 27.09.2023 18:00

Młodzieżowe Grupy Ratownicze - szkolenia Stowarzyszenie RES

35
Stowarzyszenie RES zaprasza młodzież z klas 6-8 szkół podstawowych na kolejną edycję zajęć Młodzieżowych Grup Ratowniczych (MGR) z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
(START, środa, 27 września)

Zajęcia prowadzone będą przez ratowników ze Stowarzyszenia RES i obejmą część teoretyczną oraz praktyczną, podczas której uczestnicy wykorzystają wyuczone uprzednio techniki oraz procedury podczas symulacji wypadków i innych zdarzeń losowych. Każde z planowanych zajęć będzie trwało około 3 godziny. Za udział w zajęciach  będzie wystawiane zaświadczenie o odbytym wolontariacie. Zajęcia realizowane będą w ramach comiesięcznych spotkań.

Pierwsze zajęcia odbędą się 27 września 2023, w Szkole Podstawowej  w Michałowicach przy ulicy Szkolnej  (wejście od ul. Raszyńskiej) o godzinie 18. Kolejne terminy zostaną ustalone na początku roku szkolnego.

Udział młodzieży w zajęciach MGR jest możliwy po dokonaniu zgłoszenia przez rodzica / opiekuna prawnego. Aby zgłosić dziecko prosimy o wypełnienie formularza na stronie:https://stowarzyszenieres.pl/mlodziezowe-grupy-ratownicze-2/

Serdecznie zapraszamy

Zespół Stowarzyszenia RES

Grafika prezentuje treść komunikatu

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta