Archiwalny
Data wydarzenia: 09.11.2021 10:00

Mobilny punkt informacyjny funduszy zewnętrznych

24
We wtorek, 9 listopada w godz. 10:00-13:00, Wójt Gminy Michałowice zaprasza do punktu informacyjnego Funduszy Europejskich, gdzie będą udzielane porady dotyczące możliwości pozyskania środków zewnętrznych na założenie i rozwój działalności gospodarczej.

grafika prezentująca wydarzenie

Miejsce: sala mulitimedialna Urząd Gminy Michałowice, Reguły, al. Powstańców Warszawy 1 

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Wydarzenie organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Wydarzenia Urzedu Gminy

Zobacz także