27.10.2023 10:05

Narodowe Święto Niepodległości - KERiI nr 2 Michałowice

17
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 2 w Michałowicach zaprasza wszystkich członków koła na uroczyste spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
(czwartek, 9 listopada, godz. 16:00).

Miejsce:

  • Michałowice, ul. Raszyńska 34 /II piętro/.

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także