Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Nauka tańca - Michałowice Osiedle i Michałowice Wieś

53
Zarząd Osiedla Michałowice i Sołtys Michałowic Wsi zapraszają dorosłych na zajęcia cykliczne pn.: Nauka tańca (poniedziałek - różne style, w godz. 19.30-20.30, piątek - tango, w godz. 19.30-20.30)

Miejsce: Szkoła podstawowa, ul. Szkolna 15, Michałowice.

Zapisy SMS:  600 597 828

 

Wydarzenie finansowane z funduszu sołeckiego Michałowic Wsi i Michałowic Osiedla.

Grafika obrazująca zaproszenie na spotkanie


Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją gminy.


Spotkania organizowane zgodnie zasadami bezpieczeństwa związanymi z covid-19.

 

Opublikowany przez: Maria Bielecka

Zobacz także